____       __        __ __ _   __                        uw##8y,
     / __ \____ ____ _/ /_____ _____  / //_/(_)____/ /_ __ __               uw  y#WWWW8WW#@S/~   Ju
    / / / / __ \/ __ `/ __/ __ \/ ___/ / ,< / / ___/ __ \/ / / /            yWWWW#WW  4WWWWWWW#8{***$w, >WWWuwWWWW
    / /_/ / /_/ / /_/ / /_/ /_/ / /   / /| |/ / / / /_/ / /_/ /            8LWWWWWWWuWWWWWWWWW#**CjWWWW%MWWWWWWW8Wu
   /_____/\____/\__, /\__/\____/_/   /_/ |_/_/_/ /_.___/\__, /           >*"$W}WWW#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#uVWWWWj#WWWW
           /_/ The minimalist hobbyist everything. /____/           ` @WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW88\]#WW$WWWWW%
 ________________________________________________________________________        ,#WWWW4WW@WWW#WWWWWWWWWW8WWWWWWW*"*@ $WWWWWWWWW%
|                                    |       p#WW#WWWWWWWWWWWWW8WWWWWWWWWW#U#W#(*W@]W%W $WWWWW
|  _ _                 _ _  _   ___        |       #WWWWWWWWWWW#WWWW8*#WDW#W#WW*WWWWWWW##W]WW8#$WWWWWL
| | || |___ _ _  __ _ _ _ _ _ ___  (_) |_( )___ |  \ ___ __ _ tm |      yWWWWW*^*WWWWWWWWWWW#WW#W<$WWw@WWWWWWW#WjWW8WWWWWWW%
| | __ / -_) || | / _` | || | || (_-<_ | | _|/(_-< | |) / _ \/ _` |_ |      JWW#WWh   WWWWW%`MWW)8*\`*VWWW%WWWWWWWW*`  #WWWWW\
| |_||_\___|\_, | \__, |\_,_|\_, /__( ) |_|\__| /__/ |___/\___/\__, (_) |     ')WWWW%.  ,YWWW8u "*`    %w*WWWWWW#W`  ,M#WWW*l'
|      |__/ |___/   |__/  |/              |_|  |     y8WWW*$   )W#W#W      r*8WWWWW*   &WWWWWW
|                                    |     j##WWW ).   8 8WWWW.     ` JWWWW;    xWWWWWW*
| I'm a "hobbyist everything". I'm a sort of jack of all trades in   |     3WWWWW `   8 %WWW* u~' .->$QWWW* "   .WWWWWW#
| many different things, ranging from software development to music   |     )WWWWW    ' ~W*y.`,,3**J>-X%#%W     #WWWWWW
| production. There are very few things that I haven't done. Skydiving |     WWWWW    >     -&W;"a*jQk#8#8   ,WWWWWW*
| is definitely one of those things. I currently go to community coll- |      WWWWW   'yC  ~J)*@#WWw8#WW*A**`    $WWWWW*
| ege for my systems administration major. In my spare time, I play   |       %WWWW  ')*C  J\$WWWW^*"**`   -``;  WWWWWW
| competitive fighting games, watch anime, program convenient Discord  |       ]WWWW ,J** ,,J` #WW`     `  ~` v#WWWW#W
| bots, and some other things. It fits well with my "hobbyist      |       )WW;r!n""""`;< &WWW  wwwu,      `WWWWWW
| everything" idea.                           |       )WW%MM ;-```J",WWWW   `l\`     8WWW%VW
|                                    |       &WW/"  `;`>>;J]WWWW    ";     8WWWW %#w
| Anime I would recommend include White Album 2, CLANNAD, Mashiroiro  |     <8WWW   -";\v***$WWW   <*""     "8*8W\ `*%Wu
| Symphony, the Monogatari series, Danganronpa 3, and the original   |    gWWWWW    ;/*J)*"*J]WW<<><>**!y;pw#WW%%RD* (88$Wy   "%,
| White Album. Angel Beats was okay, and there's currently a few other |   8WWWWWW"   <"""!n*`,, `"/!!!JJu@W%W'""JJJ!  9#*%W@   jW
| anime on my list to watch.                      |  >*#WWjW* \  >C"""";Ja8*^`  `<**C** `""""J""  ?#G%WW\  &W
|                                    |  **WW &W    "G"""";$WWL,     ^`   `''''',  `%@$WWW\&*
| Coding projects include the Kotomi Project, both Melee Toolbox pro-  |  *!W 3%    ")';;;;WWWWW,~v*<.       -,    *%#WWWi,
| jects--Projekt Akiha and Shiki--and whatever the hell the Draconic  |  :*), `A,   u '`'''WWWWW=   `y':          `YWWWi
| Entertainment project is called now. I don't do much coding, unlike  |    `>-,<>   *   ]WWWWH    *,  .         ' 1W
| other things I do, such as game modding for Brawl Minus.       |      `- ;  :   ]WWW    )""           `  W
|________________________________________________________________________|      J "  `    ]W"    `~''            `
|                                    |              `      ..
| afiliates and cooperative teams                    |        ;WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
|________________________________________________________________________|  pWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#WWWWWWWWWWWW#WWW
|                                    |  %WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#WWWWH
| links to other stuff                         |  $W*WWWWWWWWWWWWWWWB#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWH
|                                    |   >*******MWWWWWWWWWWWWWWWW#WWWWWWWWWWWWWH
| https://www.twitter.com/doqk_                     |  .(********v(!!!]#WWWWW%*****WWWWWWWWWW#WWL
| http://www.kotomiproject.ga/                     |  <********(!!!!Jz^M%WWW.''-;"""J"""""]]WWWWW
| https://discord.gg/J5gNV6m                      | >(*****""""""J)^   L       `'&WWWWW
| http://blog.doqk.ml/                         |       '>`            , "**`
|________________________________________________________________________|_____________________________________________________________________
|                                                                       |
|                                                            (c) 2016 doqtor kirby |
|______________________________________________________________________________________________________________________________________________|